Vinhome Smart City – Tòa H3

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

 • Dự án: Vinhomes Smart City - Tây Mỗ Đại Mỗ
 • Gói thầu: Thi công Trần, Vách Thạch cao, Sơn bả Tòa H3
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn
 • Đơn vị thi công:

  Đọc thêm

Vinhome Smart City – Tòa P1

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

 • Dự án: Vinhomes Smart City - Tây Mỗ Đại Mỗ
 • Gói thầu: Thi công Trần, Vách Thạch cao, Sơn bả Tòa P1
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn
 • Đơn vị thi công:

  Đọc thêm