Dịch vụ

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu như sau:

• Thi công Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp;

• Thi công Công trình cảnh quan, cây xanh;

• Thi công Công trình đường giao thông;

• Thi công và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí;

• Thi công lắp đặt Hệ thống Điện, Điện công nghiệp, Điện nhẹ;

• Hoàn thiện các Công trình xây dựng;

• Giám sát thi công xây dựng các loại công trình;

• Thiết kế kiến trúc, Kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp;

• Thiết kế Quy hoạch chi tiết khu đô thị & nông thôn;

• Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.