Dự án đang thực hiện


Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng diện tích làm việc các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Dự án: "Xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng diện tích làm việc các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng" Gói thầu: "Phá dỡ công trình, di chuyển thiết bị giải phóng mặt bằng" Chủ đầu tư: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường...

Đọc thêm