Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh An được thành lập từ ngày 30 tháng 3 năm 2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp là 0103680974 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 30 tháng 3 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2017.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

♦ Ban lãnh đạo công ty:

– Chủ tịch HĐQT – Kiêm Giám đốc Công ty.
– Phó giám đốc công ty.

♦ Các phòng nghiệp vụ:

– Phòng Tổ chức – Hành chính.
– Phòng Tài chính – Kế toán.
– Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật.
– Phòng vật tư, thiết bị và an toàn lao động.

+ Đội thi công xây dựng số 1.

+ Đội thi công xây dựng số 2.

+ Đội thi công xây dựng số 3.

+ Đội thi công điện nước.

+ Đội thi công cây xanh 1.

+ Đội thi công cây xanh 2.


The up-down axis tell the performer the pitch of the note or what note https://drwritemyessay.com/ to play.