Lĩnh vực hoạt động

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu như sau:

• Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

• Thi công công trình cảnh quan, cây xanh;

• Thi công công trình đường giao thông;

• Thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí;

• Thi công lắp đặt hệ thống điện, điện công nghiệp, điện nhẹ;

• Hoàn thiện các công trình xây dựng;

• Giám sát thi công xây dựng, loại công trình;

• Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;

• Thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị, nông thôn;

• Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;