Nhà làm việc 12 Tầng Công ty TNHH TM Dược phẩm Đông Á

DỰ ÁN THI CÔNG NHÀ LÀM VIỆC 12 TẦNG Công ty TNHH TM Dược phẩm Đông Á

Dự Án     :  Thi Công Nhà Làm Việc 12 Tầng Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Đông Á

Gói thầu  : Thi công Nhà làm việc

Địa điểm  : Khu Công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

Quy mô   : Vốn đầu tư 52.831.759.000 đồng

 

Bài viết liên quan

Vinhome Smart City – Tòa H3
Vinhome Smart City – Tòa P1
Vincom+ Thái Hòa
Vinhome Metropolis
Vinmec Time City