Thi công Lắp đặt ATM chống giật Royal City

Thi công Lắp đặt ATM chống giật Royal City thuộc Dự Án “Roya City”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đĩa Ốc Thành phố Hoàng Gia

Thời gian khởi công: 27/06/2018

Địa điểm: 72 Nguyễn Trãi, Quận thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

 

                     Hình ảnh: Tủ điện trước khi thi công

                       Hình ảnh: Tủ điện sau khi thi công

 

Bài viết liên quan

Thi công Lắp đặt ATM chống giật Gadenia 
Thi công “Sơn cải tạo mặt đứng tòa T10, T11”
Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng diện tích làm việc các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng