Thi công Lắp đặt ATM Chống Giật Roya City

Thi công Lắp đặt ATM Chống Giật Roya City thuộc Dự Án “Roya City”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đĩa Ốc Thành phố Hoàng Gia

Thời gian khởi công: 27/06/2018
Địa điểm: 72 Nguyễn Trãi, Quận thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

                     Hình ảnh: Tủ điện trước khi thi công

                       Hình ảnh: Tủ điện sau khi thi công

Bài viết liên quan